Dotaz:

Dobrý den, zajímá mě izolace terasy, která je tvořena betonovou deskou, která se dotýká obvodové zdi domu a na opačné straně je položena na obvodové zdi pro tuto terasu. Pod terasou je hliněný zásyp. Betonová deska je z hrubšího betonu a je spádována. Co mi navrhujete za materiál pro izolaci zejména proti dešťové vodě ? Díky Burda

Odpověď:

Dobrý den,
předpokládám, že se jedná o sevřenou hydroizolaci terasy na níž budou další vrstvy včetně provozní, pochozí, instalovány následně.
Pro tento typ hydroizolace doporučuji použití fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm a pro převedení na obvodové konstrukce, které budou na přímé
expozici UV zaření, pak fólie Fatrafol 804 tl. 1,5 mm. Fólie Fatrafol 804 je rovněž určena pro opracování detailů, např. prostupů sloupků zábradlí,
napojení na poplastované plechy atd.
Fólie Farafol 803 i 804 musí být instalována na separační textilii min. gramáže 300g/m2 v kvalitě Fatratex -S a jednotlivé pásy vzájemně svařeny
horkovzdušnou fúzí. Napojení na obvodové ukončující prvky z poplastovaného plechu je rovněž horkovzdušným navařením. Na fólii je třeba
položit opět separační textilii min. garmáže 300g/m2 před instalací další vrstvy. V případě dodatečného zateplení TI tepelně izolačními deskami
z expandovaného polystyrenu postačí min. gramáž textilie 200g/m2.
Specifikaci jednotlivých materiálů i vlastní montáž doporučuji svěřit odborné aplikační firmě, na kterou Vám předá kontakty technik naší společnosti
z příslušného regionu. Adresy a tel. spojení na naše regionální techniky naleznete na našich webových stránkách www.fatrafol.cz.

Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek