Dotaz:

Dobrý den, prosím o radu, když se provádí izolace FATRAFOL 803 tl. 1.5 mm suterénu rodinného domu bez izolační přizdívky a z důvodu nepřesazeného betonového základu za obrys suterénní stěny a zatopené blátem stavební jámy nelze provést bezpečně vodotěsně tzv. zpětný spoj, jak se nejlépe spojí vodorovná izolace se svislou ? Děkuji za odpověď. SS

Odpověď:

Dobrý den,
napojení svislé izolace na vodorovnou zpětným spojem je optimální řešení převedení hydroizolačního povlaku na stěnovou onstrukci.
Ve Vašem případě není možné tento způsob účelně uplatnit. Převedení hydroizolace na stěnovou konstrukci vyřešíte tak, že na stanovenou horní úrověň převedení hydroizolace (obvykle min. 300 mm nad upraveným terénem) nakotvíte pomocí vhodných kotevních prvků „stěnovou lištu“ z poplastovaného plechu a přířez fólie horkovzdušně přivaříte na tento ukončující prvek. Volný dolní okraj fólie s přesahem cca 100 mm pak navaříte na přesahující vodorovnou hydroizolaci, kterou před tím montážně přikotvíte na stěnovou konstrukci pomocí bodového kotvení s 
talířovou podložkou. Pro svislou plochu je rovněž nutné instalovat podkladní a ochrannou textilii min. gramáže 300g/m2.
Svařované plochy musí být čisté suché a bez perforace.
Práci doporučujeme svěřit odborné aplikační firmě se zkušenostmi v hydroizolacích.

Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek