Dotaz:

Dobry den,chtěl bych Vas poprosit o návrh typu a způsobu kotveni izolace septiku vyplastováním (nikoli sevřením izolace). Výška vyplastování 1m, tlak spodní vody občasný (cca 1-2x ročně), septik bude ŽB vana ze ztraceného bednění,děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
pokud se nad úrovní dna jímky vyskytuje tlaková voda a to i dočasně a krátkodobě, není prosté vyložení jímky lícovou izolací vhodným řešením. Vdůsledku působení tlakové vody by došlo k defomaci hydroizolace uvnitř jímky a k jejímu poškození a následné ztrátě funkčnosti.
Pokud se jedná pouze o vodu prosakující horninovým prostředím nebo o vodu stékající po povrchu konstrukce jímky (dešťová voda, která nepůsobí hydrostatickým tlakem) je možné vyložení jímky fólií FATRAFOL 803 min. tloušťky 1,5 mm podle zásad Konstrukčního a technologického předpisu FATRAFOL-H.
Hydroizolace se upevňuje k podkladu v místě styku všech stěn a po jejím horním obvodu pomocí profilů NOVODUR druh 1214 (výrobce Fatra, a.s., Napajedla), kotvených šrouby do betonu do železobetonové kostrukce spolu s podkladní geotextilií minimální plošné hmotnosti 300 g/m2. Hydroizolační fólie FATRAFOL 803 se k těmto profilům připevňuje horkovzdušným svarem.
S pozdravem
Libor Bednář