Dotaz:

Dobrý den,mám naměřenou hodnotu ve 3. kvartilu 53,2 kBq/m3, projektant uvedl, že vzhledem k hodnotě indexu radonu se za dostatečnou ochranu považuje provedení kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. Jakou použít sílu folie? stačí 1 mm?Děkuji Turnhöfer

Odpověď:

Dobrý den,
pro stanovení min. tloušťky protiradonové izolace potřebuji znát min. ještě alespoň jeden údaj z protokolu o měření aktivity radonu v půdním vzduchu a to plynopropustnost zeminy.
Pro danou hodnotu III. kvartilu 53,2 kBq/m3 zcela jistě navržená tloušťka 1,0 mm vyhoví pro nízkou a střední plynopropustnost podloží.
U vysoké plynopropustnosti to je na hranici. Pošlete půdorys objektu, tak, aby do výpočtového programu mohly být zadány konkrétní parametry, protokol odešlu mailem
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek