Dotaz:

Dobrý den,na garáži máme terasu o velikosti 5,2×4 m ukončenou atikou.Skladba stropu je panel,spádový beton,polystyren a dlažba na stav.terčích.Ve středu je střešní vpusť.Požádal bych vás o návrh izolace a cenovou nabídku izolace a všech pomocných materiálů.Děkuji Mikeš

Odpověď:

Dobrý deni,
požádejte prosím našeho místně příslušného regionálního technika (kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách www.fatrafol. cz) o doporučení aplikačních firem z vašeho regionu, které po zaměření skutečného stavu zpracují kompletní cenovou nabídku.
Vhodnou fólií pro vaši skladbu je Fatrafol 810 tl. 1,5 mm se separační a podkladní netkanou textilií min. gramáže 200g/m2 bodově kotvenou do spádového betonu min. 2 ks vhodných kotev/m2. Způsob ukončení na obvodových konstrukcích a opracování detailů je řešeno v Konstrukčním a technologickém předpisu FATRAFOL-S.
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek