Dotaz:

Zdravím, mame na streche panelaku izolaciu Fatrafol810, strecha je bohuzial velmi zle vyspadovana takže na nej stojí voda, na niektorých miestach aj 5 centimetrov – je to problém? vadí to?Dakujem

Odpověď:

Dobrý den,
podle revidované normy ČSN 73 1901 z února 2011 je přípustná tvorba kaluží pouze u rekonstrukcí bez vyrovnání nebo přespádování podkladu a to do hloubky max.10 mm. Současně však norma připouští kaluže na povlakové krytině v místech snížených částí např. střešních vtoků, mezistřešních žlabů
nebo bezespádých úžlabí s požadavkem na provedení těchto částí na zatížení hydrofyzikálním namáháním vodou tlakovou.
Všeobecně na střechách s provozem nesmí být kaluže stojící vody. Důvodem je zvýšená chemická a biologická koroze povlaku v místě kaluží vody
působením chemických látek ze spadů z ovzduší a kořeny náletových rostlin. Podle našich zkušeností je při pravidelné kontrole a případném odstraňování
náletových dřevin pro fólie Fatrafol tvorba kaluží srážkové vody spíše pozitivním aspektem. Fólie v těchto lokacích „stárne“ pomaleji a vykazuje lepší
charakteristiky elasticity a svařitelnosti oproti fólii v ostatní ploše.
To však neznamená, že lze tuto zkušenost zevšeobecnit. Vše záleží na lokálních podmínkách a druhu použité fólie stejně jako na kvalitě provedení hydroizolačního
povlaku. Nepřípustné jsou kaluže stojící vody v pochozích koridorech k obsluze a údržbě technických zařízení umístěných na střešním plášti a všude tam, kde by
mohly být příčinou poruch konstrukcí a zařízení nebo tyto nepříznivě ovliňovaly.
Doporučuji konzultovat tuto problematiku s regionálním technikem Fatra-izolfa, a.s., Partizánské přímo na konkrétním objektu.

Přeji příjemný den.
Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla