Dotaz:

Dobrý den chci se zeptat máme plochou střechu z roku 1975 pozink plech sklon 1,5-2/° 120m2a chceme ji zateplit.Střecha se skládá hurdisky11cm,lepenka A500,tepelná izolace heraklit 12-16cm,betonová mazanina 4cm ,lepenka a500 a pozink plech 0,6-0,8mm.Je lepší odstranit stávající plech nebo se může polystyren pokládat na plech a jaká tloušťka polystyrenu postačí k zateplení.Na polystyren by přišla folie 810 je možné zaslat cenovou nabídku děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
pro danou skladbu bez parotěsnící vrstvy při vnitřním líci konstrukce doporučujeme odstranění plechové krytiny i asfaltové lepenky A 500/H až na cementový potěr. Na upravený podklad s odstraněním pevně ulpívajících i volných cizorodých předmětů instalovat netkanou textilii min. gramáže 300g/m2, následně pak parotěsnící vrstvu z fólie lehkého typu např. Fatrapar tl. 0,2 mm a přímo na ni tepelně izolační vrtsvu z tuhých desek EPS 100 S bodově kotvených k podkladu min. 2 ks kotev/m2. Tloušťku tepelně izolační vrstvy je třeba stanovit tepelně technickým posouzením celé stropní konstrukce. Předběžně by bylo třeba doplnit cca 160 mm tepelného izolantu v kvalitě EPS pro dosažení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U= 0,16 W/m2K. Povlakovou krytinu z fólie Fatrafol 810 tl.1,5 mm je třeba od EPS materiálu separovat skleněným rounem min. gramáže 120 g/m2 nebo netkanou textilií min. gramáže 200g/m2.
Co se týče zpracování cenové nabídky doporučuji požádat příslušného regionálního technika naší společnosti (kontakty na webových stránkách www.fatrafol.cz) o spojení na aplikační firmy z vašeho regionu, které po zaměření střechy cenovou nabídku zpracují.

Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek