Dotaz:

Dobrý den,prosím o návh provedení izolace-popř. uvedení typu folie-na terasu, kterou se chystám letos zrekonstruovat.Šikmou plechovou střechu chci nahradit rovnou vodorovnou střechou s mírným sklonem. Střechu budou tvořit nosné trámy dle projektu s vrchními deskami OSB/3N tl. 20 mm, které budou opatřeny nátěrem proti vodě. Provedou se klempířské prvky v systému hydroizolace. Pak má být natažena textilie a na ni hydroizolační folie. Na folii pak bude dřevěný rošt z hranolů 45 x 70 mm a na hranolech terasová prkna BANKIRAI tl. 25 mm. Plocha střech je 6 x 4 m – l x b. Střecha netvoří strop místnosti a nepředpokládá se izolovaná.Prosím o posouzení výše uvedeného návrhu střechy nebo prosím o nový návrh – skladbu ochranných folií s uvedením vrchní folie FATRAFOL vč. doporučení její tlouštky a typu.Za brzké vyřízení děkujiS pozdravemChour Miroslav603 399 382

Odpověď:

Dobrý den pane Chour,
navržená skladba je až na drobná upřesní v pořádku. Tloušťka OSB desek by měla být min. 22 mm z důvodů účinného kotvení hydroizolační fólie.
Podkladní netkaná textilie min. gramáže 300g/m2, např. Fatratex POP izoltech bodově spojovaná v přesazích horkým vzduchem bude položena volně.
Fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm pak bude bodově kotvena min. 2ks kotev na m2. Doporučujeme použít kvalitní kotevní šrouby do dřeva s protikorozní
ochranou alespoň 12 cyklů Kesternicha. Obvodové ukončující prvky z poplastovaného plechu budou kotveny min 4 ks kotevních prvků na 1 m délky.
Dřevěný rošt z hranolů 45×70 mm doporučujeme separovat od fólie smyčkovou rohoží PETEXDREN 900 v pásech šířky cca 100 mm. Před instalací
provozní vrstvy terasy je nezbytné prověření spolehlivosti hydroizolačního povlaku např. zátopovou zkouškou.
Převedení hydroizolačního povlaku na svislé obvodové konstrukce by mělo být do úrovně min. 150 mm nad horní líc prkenné podlahy.
Provedení prací doporučujeme zadat odborné aplikační firmě. Kontakty poskytne příslušný regionální technik.
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla