Dotaz:

Dobrý den, právě jsem se vrátil ze schůze bytového družstva. Projednávali jsme navýšení rozpočtu pro opravu ploché střechy panelového domu. Před 10 roky byl provedena novýá střecha – nějaká asi lepší IPA. Po 10 letech loni bylo zjištěno, že se pod izolačním pásem dělá bubliny. Na jaře se zvětšily a teď nás informovali, že přes zimu by to nevydrželo a je to třeba udělat ještě letos. Namítl jsem, že mám starost, aby s ohledem na nízké venkovní teploty pro opravu nebyla nedodržena technologická kázeň. Zástupce firmy tvrdil, že mohou dělat až do -10°C. Nevím. Sdělte mi prosím, zda moje obavy jsou nebo nejsou opodstatněné. Dále, zda životnost minulé střechy 10r do vzniklých závad je dostatečná nebo nedostatečná. Děkuji. Dittrich. Praha 6.

Odpověď:

Dobrý den pane Dittrichu,
minimální aplikační teploty pro povlakové krytiny z fólií Fatrafol na bázi PVC-P jsou stanoveny Konstrukčním a technologickým předpisem od -5°C pro Váš případ. Při aplikaci fólií Fatrafol na bázi TPO je možné jít ještě níže, až na -10°C. To ovšem neznamená, že mohu instalovat fólie bez dalších opatření jako jsou temperace rolí před instalací, předehřev detailových tvarovek, zajištění svarů před větrem a nepřízní počasí a v neposlední řadě i zajištění bezpečného pohybu pracovníků po střešním plášti.
Obecně zvýšená vlhkost vzduchu a nízká teplota při horkovzdušném svařovaní vyžaduje precizní nastavení svařovacích parametrů a provedení zkušebních svarů při každé výrazné změně povětrnostních podmínek.
Takže shrnuto, instalovat povlakovou krytinu při -10°C lze za dodržení výše definovaných podmínek a to fólii Fatrafol na bázi TPO.
Životnost povlakových vodotěsních vrstev není dána pouze kvalitou materiálů, ale významnou roli zde hraje dodržení technologických postupů montáže a technologická kázeň v součinnosti všech předcházejícíh a navazujících řemesel. Vznik vzduchových bublin v izolačním pásu může být způsoben mnoha faktory a většinou se na tomto jevu nepodílí pouze jeden. Proto doporučuji zadat zpracování posouzení vlhkostního režimu rekonstruované střechy, především roční bilance vodní páry v konstrukci a na základě tohoto výsledku pak navrhnout komplexní řešení.
Skutečná životnost povlakových krytin na bázi kvalitních asfaltových pásů i PVC-P fólií příslušné tloušťky činí cca 25 let. Pro fólie a asfaltové pásy na bázi TPO materiálů a elastomerů je to pak až 35 let při dodržení technologických podmínek montáže.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla