Dobrý den, právě jsem se vrátil ze schůze bytového družstva. Projednávali jsme navýšení rozpočtu pro opravu ploché střechy panelového domu. Před 10 roky byl provedena novýá střecha – nějaká asi lepší IPA. Po 10 letech loni bylo zjištěno, že se pod izolačním pásem dělá bubliny. Na jaře se zvětšily a teď nás informovali, že přes zimu by to nevydrželo a je to třeba udělat ještě letos. Namítl jsem, že mám starost, aby s ohledem na nízké venkovní teploty pro opravu nebyla nedodržena technologická kázeň. Zástupce firmy tvrdil, že mohou dělat až do -10°C. Nevím. Sdělte mi prosím, zda moje obavy jsou nebo nejsou opodstatněné. Dále, zda životnost minulé střechy 10r do vzniklých závad je dostatečná nebo nedostatečná. Děkuji. Dittrich. Praha 6.

Dobrý den pane Dittrichu,
minimální aplikační teploty pro povlakové krytiny z fólií Fatrafol na bázi PVC-P jsou stanoveny Konstrukčním a technologickým předpisem od -5°C pro Váš případ. Při aplikaci fólií Fatrafol na bázi TPO je možné jít ještě níže, až na -10°C. To ovšem neznamená, že mohu instalovat fólie bez dalších opatření jako jsou temperace rolí před instalací, předehřev detailových tvarovek, zajištění svarů před větrem a nepřízní počasí a v neposlední řadě i zajištění bezpečného pohybu pracovníků po střešním plášti.
Obecně zvýšená vlhkost vzduchu a nízká teplota při horkovzdušném svařovaní vyžaduje precizní nastavení svařovacích parametrů a provedení zkušebních svarů při každé výrazné změně povětrnostních podmínek.
Takže shrnuto, instalovat povlakovou krytinu při -10°C lze za dodržení výše definovaných podmínek a to fólii Fatrafol na bázi TPO.
Životnost povlakových vodotěsních vrstev není dána pouze kvalitou materiálů, ale významnou roli zde hraje dodržení technologických postupů montáže a technologická kázeň v součinnosti všech předcházejícíh a navazujících řemesel. Vznik vzduchových bublin v izolačním pásu může být způsoben mnoha faktory a většinou se na tomto jevu nepodílí pouze jeden. Proto doporučuji zadat zpracování posouzení vlhkostního režimu rekonstruované střechy, především roční bilance vodní páry v konstrukci a na základě tohoto výsledku pak navrhnout komplexní řešení.
Skutečná životnost povlakových krytin na bázi kvalitních asfaltových pásů i PVC-P fólií příslušné tloušťky činí cca 25 let. Pro fólie a asfaltové pásy na bázi TPO materiálů a elastomerů je to pak až 35 let při dodržení technologických podmínek montáže.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla