Dotaz:

Dobrý den , mám dotaz na tvarovky ( průchody kanalizačních potrubí ) pro použití fóliové izolace základů s tlakovou vodou ( hladina cca 1 m nad základovou desku ) . Eventuální jiné řešení . Děkuji Keresztes ( 608 70 64 05 )

Odpověď:

Prostup kanalizačního potrubí přes stěnu pod hladinou spodní vody se obvykle řeší pomocí plášťové trouby s navařenou pevnou přírubou. Tato je osazena v líci betonové stěny. Pomocí volné příruby je fóliová izolace pevně sevřena a vytváří stoprocentní utěsnění. Samotné kanalizační potrubí prostupuje touto chráničkou. Dotěsnění volného prostoru mezi chráničkou a kanalizací je možné řešit např. pomocí segmentového pryžového mezikruží.
S pozdravem
Ivan Kučera