Dotaz:

Dobrý den,ráda bych věděla, zda je uvedený postup montáže správný: na starou asfaltovou krytinu rovné střechy byl položen fatrafol, aniž došlo k demontáži asfaltové krytiny. Staré oplechování atiky nebylo demontováno, bylo pouze překryto novým plechem a do poloviny tohoto plechu byl natažen fatrafol. Na fólii se dělají louže po dešti a na některým místech na fólii se dělají bublinky. Střecha má nulový sklon. Nevím, zda střechu firma namontovala správně. S pozdravem Jana.

Odpověď:

Dobrý den,
položení nové fóliové PVC krytiny přímo na asfaltový podklad je zcela běžné, ale je nutné odseparovat (oddělit) tyto dva materiály textílií s gramáží min.300g/m2. Přímý styk asfaltu a PVC by mohl způsobit poměrně rychlou degradaci fólie.
Stejně tak oplechování lze řešit přetažením nové okapnice z poplastovaného plechu přes původní. U bezespádé střechy je přirozené, že se na ní budou tvořit lokální kaluže, zvláště pak u rekonstrukce asfaltových střech, pokud součástí prací není vyspravení povrchu a přespádování. K tomu, aby voda bezproblémově odtékala je obvykle potřebný spád okolo 3% (na 1m délky převýšení 3 cm). Nicméně voda fólii nevadí a nemá vliv na životnost fólie.
K bublinkám na fólii potřebuji podrobnější údaje např.foto.
Závěremi malý dovětek. Na podobných dotazech mne zaráží absence jakékoli komunikace montážní firmy. Všechny tyto záležitosti měly být řešeny před zahájením prací a jednotlivé postupy pracovních činností zdůvodněny. Je to jednoznačně neprofesionální přístup firmy. Dost často mu však napomáhá nezájem objednatele.
S pozdravem
Ivan Kučera