Dotaz:

Dobrý den,Jakou izolaci doporučíte na základovou desku o rozměrech 8*10m cca 20-30cm nad terénem, v místě stavby naměřen vysoký radonový index (průměrná hodnota je 35,4kBq/m3). Stavba je umístěna na kopci, hladina podzemní vody je 8m pod terénem.Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
při výpočtu tloušťky protiradonové izolace se nevychází z průměru naměřených hodnot jednotlivých odběrů ale z tzv. třetího kvartilu v kBq/m3 (kilobecquerel). Další nezbytnou veličinou pro výpočet je plynopropustnost podloží – velká, střední nebo nízká.
Zbývající hodnoty jako plocha posuzované místnosti, objem místnosti, vodorovná a svislá plocha v kontaktu s podložím a větrání se dají víceméně nasimulovat.
S údajem průměru naměřených hodnot se dá předpokládat, že vyhoví např. fólie Stafol 914 tl.0,8mm.
Není problém Vám potřebný výpočet zaslat, je však nutné znát všechny potřebné údaje – včetně identifikace stavby a lokality.
S pozdravem
Ivan Kučera