Dotaz:

Chtěl bych zrealizovat zelenou střechu při sklonu cca 18 stupňů. Polocha cca 35m2. Teď mám ma střeše OSB desku. Zajímá mě jak vysoká by byla skladba zelené střechy nad OSB deskou, uvažuji o extenzivní zelenim která by měla být méně náročná na údržbu. Dále mě zajímá zda je třeba v případě mechů nebo jiných rostlin střechu uměle zavlažovat.

Odpověď:

Dobrý den pane Hodovský,

pro zelenou střechu s extenzivním způsobem udržby je min. tloušťka střešního souvrství cca 120 mm. Z toho pro vlastní substrát je potřeba cca 70 mm a pro vodotěsnící a deranážní vrstvu pak cca 50 mm. Pří této skladbě je zatížení nosné konstrukce do 100kg/m2.

Co se týče rostlinných druhů vhodných pro extenzivní údržbu, doporučuji osázet střechu níže uvedenými druhy suchomilných a mrazuvzdorných trvalek. Při extrémně suchém období bude však nutné uvažovat se závlahou stejně jako při nové výsadbě nebo obnově či doplnění vegetace.

Dále je nutné při daném sklonu střešní roviny stabilizovat střešní souvrství proti posunutí či usmyknutí. Pro stabilizaci je možné použít speciální rohože (fóliové rohože geocel) nebo např. zatravňovací systémy.

Přeji úspěšný den

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla