Dotaz:

Dobrý den, při rekonstrukci starého domu musíme izolovat zdivo proti vlhkosti. Dům není cihlový, ale z "kotovice". Je cca z roku 1890. Myslíte si, že i pro tento účel je vhodná fólie Fatrafol. Můžete mi doporučit spolehlivou firmu, která provádí tuto práci? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

pro dodatečnou hydroizolaci obvodového zdiva z nepálených cihel ( kotovic) technologií tzv. podřezání není vhodná fólie z měkčeného PVC. Běžně používané jsou fóliové pásy z vysokohustotního polyetylenu (PEHD) nebo z nízkohustotních polyetylenů (LDPE).

Materiál PEHD nelze svařovat pouze horkovzdušnou fúzí a pro spojování pásů v ploše je nutné použít tzv. horký klín. Pokud budete vkládat tento izolační materiál pouze do ložné spáry zdiva bez pokračování v podlahové ploše místností, pak jej stačí pouze vzájemně přesahovat o cca 150 – 200 mm. Tento způsob je ovšem možné použít pouze při hydrofyzikálním namáhání zemní vlhkostí.

Doporučuji opatření proti kapilární vzlínavosti kombinovat s dalšími stavebně technickými opatřeními pro snižení hydrofyzikálního namáhání stavebních konstrukcí. Naši předkové účelně využívali hydroakumulační násypy v podlahových konstrukcích, které byly schopné zemní vlhkost absorbovat a následně postupně uvolňovat do. Dalším opatřením je odvedení srážkových vod od objektu vhodným spádováním a volbou materiálu pro pocházené plochy s možností přirozeného odpařování zabudované vody např. kamené dlažby.

Rovněž instalace nopové fólie např. Technodren 0815 Z1 na obvodové zdivo do úrovně cca 300 mm nad upraveným terénem s ukončením systémovou lištou s možností odvádění vlhkosti z pod terénu případně ještě s doplněním o trubní nebo plošnou drenáž zcela určitě přispěje ke zlepšení vlhkostního režimu stavebních konstrukcí.

Samostatnou kapitolou jsou pak povrchové úpravy jak v interiéru, tak exteriéru objektu. Vhodnou volbou kvalitních sanačních omítkových směsí, např. Baumit sanova, je možné odvětrat 10-15% zabudované nebo importované vlhkosti.
Pro zdivo z nepálených cihel byly zakladové konstrukce většinou prováděny jako pasy z lomového kamene prosypávaného hlínou. Tato konstrukce pak plnila velmi účinnou funkci „trativodu“ a současně snižovala kapilární vzlínavost konstrukce.

Není snadné zvolit 100% účinný způsob snace. Nicméně, pokud budete kombinovat několik hydroizolačních principů najednou, je velká pravděpodobnost konečného uspokojivého výsledku.

Na našich webových stránkách jsou uvedeny adresy na technické zástupce v jednotlivých regionech, podle příslušnosti k regionu zvolte prodejce a ten Vám doporučí aplikační firmu.

Přeji hodně zdaru.

Stanislav Zátopek
Studiop izolací
Fatra,a.s., Napajedla