Dotaz:

Dobrý den, potřebuji navrhnout střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru.Skladba střešního pláště bude:Tíhové kotvení 50 – 60 mm říční kamenivogeotextilie STŘEŠNÍ FÓLIE SVAŘOVANÁgeotextilietepelná izolace 200 mm vč. spádových klínů parozábran a betonový dutinový panel.Děkuji za odpověď.S pozdravem Jiří Mrkvička

Odpověď:

Dobrý den pane Mrkvička,

pokud bude střešní plášť v celé ploše stabilizován násypem tříděného kameniva v tloušťce 50 -60 mm, jak uvádíte, bude možné použít vodotěsnící vrstvu z fólie Fatrafol 818/V tl. 1,5 mm separovanou od EPS tepelně izolačních desek skleněným rounem U 120. Pokud bude tepelá izolace z minerálních vláken, není nutné tuto od fólie separovat. Na svislých konstrukcích je nutné, kde bude fólie vystavena působení UV záření a dalším povětrnostním vlivům, je třeba použít fólii Fatrafol 810/V tl. 1,5 mm.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla