Dotaz:

Po poradě s dodavatelem jsme se rozhodli vyřešit hydroizolaci balkonu přikrytím dosavadníterasové dlažby Fatrafolem 814. 1.Jak vyřešit , aby byl povrch stávající dlažby natolik arovný, aby se folie " neprošlapala? 2. Okraje betonové vrstvy současného balkonu jsou už částeč-ně zvětralé a trochu se drolí. Je nutné je pod folii opravit? 3.Je možné na zatavení sloupků zábradlí použít stejnou folii či jiné číslo?

Odpověď:

Dobrý den pane Petr,

Stávající dlažbu je nutné spolehlivě přilepit k podkladu tak, aby se nemohla odloupnout. Následně vhodnou stěrkovou hmotou pro venkovní použití vyplnit sráry a vytvořit cca 2-3 mm silnou souvislou vrstvu v celé ploše.
 

Před tím je třeba opravit všechny obvodové hrany vhodnou vysprávkovou maltou a nechat dostatečně vyzrát. Dále zkontrolovat sloupky zábradlí ( koroze) a jejich kotvení do balkonu, obnovit nátěry a rovněž prověřit funkčnost původních odvodňovacích prvků ( okapnice, žlab apod.)

Pro opracování detailů, a to i sloupků zábradlí, se používá detailová fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm. Dodatečně je pak možné kolem sloupku osadit rozetku z fólie Fatrafol 814.

Celou zakázku doporučuji zadat odborně způsobilé aplikační firmě z vašeho okolí, která po zaměření práce nacení a zajistí veškerý potřebný materiál pro úspěšnou realizaci.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla