Po poradě s dodavatelem jsme se rozhodli vyřešit hydroizolaci balkonu přikrytím dosavadníterasové dlažby Fatrafolem 814. 1.Jak vyřešit , aby byl povrch stávající dlažby natolik arovný, aby se folie " neprošlapala? 2. Okraje betonové vrstvy současného balkonu jsou už částeč-ně zvětralé a trochu se drolí. Je nutné je pod folii opravit? 3.Je možné na zatavení sloupků zábradlí použít stejnou folii či jiné číslo?

Dobrý den pane Petr,

Stávající dlažbu je nutné spolehlivě přilepit k podkladu tak, aby se nemohla odloupnout. Následně vhodnou stěrkovou hmotou pro venkovní použití vyplnit sráry a vytvořit cca 2-3 mm silnou souvislou vrstvu v celé ploše.
 

Před tím je třeba opravit všechny obvodové hrany vhodnou vysprávkovou maltou a nechat dostatečně vyzrát. Dále zkontrolovat sloupky zábradlí ( koroze) a jejich kotvení do balkonu, obnovit nátěry a rovněž prověřit funkčnost původních odvodňovacích prvků ( okapnice, žlab apod.)

Pro opracování detailů, a to i sloupků zábradlí, se používá detailová fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm. Dodatečně je pak možné kolem sloupku osadit rozetku z fólie Fatrafol 814.

Celou zakázku doporučuji zadat odborně způsobilé aplikační firmě z vašeho okolí, která po zaměření práce nacení a zajistí veškerý potřebný materiál pro úspěšnou realizaci.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla