Dotaz:

Dobrý den,jakou izolaci mi doporučíte pro základovou desku o ploše 115m2 . Deska je v mírně svažitém terénu – zadní hrana je na úrovni terénu, přední cca 90 cm nad. Radonový index pozemku je střední, plynopropustnost také střední. Třetí kvartil souboru hodnot objemové aktivity radonu C a75 = 63kBq/m3. děkujis pozdravem Petr Štrunc

Odpověď:

Dobrý den pane Štrunc,

pro danou hodnotu 3. kvartilu stanovoenou propustnost zeminy vehoví jako účinná protiradonová bariéra jednovrstvý izolace z fólie Stafol 914 tl. 0,8 mm.

Jelikož je celá základová deska nad úrovní volného terénu, není nutné posuzovat hydroizolaci na namáhání tlakovou vodou. Doporučuji zajistit vytažení hydroizolace do úrovně + 300 mm nad budoucí upravený terén a ukončit na stěnovou lištu z poplastovaného plechu. Vševhny prostupy hydroizolací je nutné provést vzduchtěsně se zatmelením PU tmelem.

Fólii je nutné separovat od základové desky netkanou textilií min. 300g/m2 a od tepelné izolace podlahy z EPS pak rovněž netkanou textilií min. 200g/m2.

Doporučuji odvedení povrchových vod od budovy alespoň ze strany svahu a případně i instalaci trubní derenáže.

Přeji příjemný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla