Dotaz:

Dobrý den, chceme opravit naši současnou pozinkovanou střechu s velmi malým spádem (8×10 m) za použití Fatrafolu S. Jaký je Váš názor – nechat pozink, který je na prknech, na něj izolaci (polystyren), podkladní folii a pak Fatrafol nebo současnou střechu strhnout, a na prkna polystyren, podkladní folii a Fatrafol? Preferujeme první možnost, tzn. střechu ponechat, nicméně máme obavu z různé roztažitelnosti materiálu… Děkuji za informaci, s pozdravem Lukáš Kročák

Odpověď:

Dobrý den pane Kročák,

rozdílná tepelná roztažnost plechové krytiny z tabulového plechu spojovaná stojatou dvojdrážkou a fólie na bázi PVC-P by neměla mít negativní vliv na životnost fólie.

Předpokládám, že původní plechová krytina je separována od plnoplošného bednění pojistnou izolací a je zajištěno odvádění vodní páry a případného kondenzátu pod plechovou krytinou. Rovněž předpokládám, že je ve skladbě střešního souvrství instalována účinná parotěsnící vrstva, případně že se jedná o dvouplášťovou střechu s větranou mezerou.

Pokud tomu tak není, doporučuji demontovat stávající plechovou krytinu, prověřit kvalitu plnoplošného bednění, poškozené prvky vyměnit, celou plochu bednění ošetřit účinnými prostředky proti biotickým škůdcům a náskledně realizovat nový střešní povlak.

Skladba střešního souvrství nad plnoplošným bedněním je následující:
podkladní, separační a expanzní vrstva z textilie Fatratex izoltech POP tepelně upravený min. gramáže 500g/m2
fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 ( 1,2 ) mm mechanicky kotvená do prkenného záklopu ( min. tloušťka prkna 25 mm ).
V případě, že budete dodatečně zateplovat EPS materiálem, postačí separace mezi deskami polystyrenu a fólií ze skelného rouna min. gramáže 120g/m2.

Pokud máme pochybnosti o účinnosti parotěsnící vrstvy nebo o její existenci vůbec, doporučuji instalovat do plochy větrací komínky od výrobce TOPWET,s.r.o. Velká Bíteš.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla