Dobrý den, realizovali jsme plochou střechu s fatrafolie – S cca 2500m2. Po položení se zjistilo ,že na úseku střechy se bude pravidelně chodit k technickému zázemí budovy (strojovna a klimatizační jednotky). V místě folie byla prošlapaná tepelná izolace a tím se vyrýsovali plastové kotvíci terče. Otázka zní : je folie stndartně pochůzí a pokud ano v jakém rozsahu? Případně jakým zbůsobem sanovat pochůzí úsek a zajistit patřičná opatření proti opotřebení? Děkuji

Dobrý den,
Vámi popisovaná situace je poměrně častým jevem na velkých střechách. Asi nemá smysl polemizovat, jestli je příčina ve špatné koordinaci prací, nebo absenci transportních cest.
Každopádně je problém v podkladu. Z praktických zkušeností vyplývá, že ani tuhá střešní deska ( Dachrock – 70kPa/600N) z dlouhodobého hlediska nevyhoví požadavkům pochozí střechy.
Je vhodné v místě obslužných chodníků provést zesílení povrchu. Osvědčila se nám cetrisová deska tl.12mm položená volně na fólii (podložená textílií 300g/m2), kterou jsme následně překryli fólií Fatrafol 814 a po stranách přivařili ke spodní fólii.
Tohle řešení nelze aplikovat na prošlapaný podklad! ten se musí nejdříve vyspravit.
Ještě ke střešním fóliím. S běžným pocházením a údržbou technologických zařízení nemá žádná fólie systému FATRAFOL-S problém.

S pozdravem
Ivan Kučera
Studio izolací
mob.724 405 725