Dotaz:

Dobrý den chci renovovat asfaltovou střechu. Střecha je mírně šikmá a asfaltové pási vedou k sousedům dá se to nějak oddělit abych to mohl pokrýt folií fatrafol 807.

Odpověď:

Dobrý den,

vytvoření předělu mezi fólií fatrfaol 807 a asfaltovým pásem je možné pomocí přechodové lišty tvaru písmene A z poplast. plechu, který ze strany asfaltového povlaku bude osazen přes předem instalovaný přířez z fólie Fatrafol 807 šířky cca 200 mm nalepený PU lepidlem nebo studeným safaltovým lakem na původní bitumenový povlak a následně ze strany fóliového povlaku bude na tuto přechodovou lištu navařen pás fólie Fatrafol 804 tl. 1,5 mm s přetažením přes vrchol a přeložením přes pás fólie Fatrafol 807 a s tímto horkovzdušně svařen.

Výška „A“ lišty bývá obvykle volena cca 50 mm a pokud je to možné, měla by být kotvena do podkladní konstrukce bodovými kotevními prvky v počtu min. 4 ks/m.

Toto řešení nevyloučí možnost zatečení ze strany původní bitumenové 1/2 střešní roviny. Rovněž je nutné zohlednit umístění střešních vpustí v ploše nově vzniknuvšich střešních rovin. Se všemi důsledky pro spolehlivé odvedení dešťových vod.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla