Dotaz:

dobrý den,prosím o radu ohledně dodatečné izolace betonové žumpy. Teď při oblevě nám začala do žumpy zatýkat povrchová (spodní) voda. Žumpa je řešena z částí : vana, víko, komínek. Styk mezi vanou a víkem byl dle pokynů výrobce jímky řešen pomocí studnařské pěny, totéž i styk mezi víkem a komínkem. Problém je právě v těchto spojích – studnařská pěna neplní svou funkci – voda dokonale ptotejká. Jímku jsem obkopal a hledám nějaké řešení jak dodatečně z izolovat. Soused mi poradil abych použil asfaltovou lepenku, což se mi moc nelíbí, neboť si myslím, že to není řešení dlouhodobé. Prosím zda by jste mi mohl doporučit nějaké řešení nejlépe aplikovatelné v tomto zimním období. Kolem jímky se sbíhá neustále voda, kterou odčerpávám.Předem děkuji. S pozdravem Král.

Odpověď:

Dobrý den pane Král,

předpokládám, že se jedná o jímku na splaškové vody a podle popisu není zřejmé zda se jedná o jímku bez přepadu do kamalizace nebo o jímku s přepadem.

Pokud se jedná tak vysokou úroveň hladiny spodní vody působící trvale hydrostatickým tlakem, což nepředpokládám, nebo o vodu povrchovou prosakující z povrchu terénu kolem konstrukce jímky působící dočasně, doporučuji zajistit, pokud je to možné, gravitační odvedení prosakující vody od konstrukce jímky trubní drenáží s napojemím na kanalizační řád, případně s vyvedením na terén či do trativodu ( pokud to spádové poměry dovolí). Současně je nezbytné odstranit nefunkční studnařskou pěnu z ložné spáry víka jímky a po vysušení opětovně dotěsnit trvale pružným tmelem na bázi polyuretanů s odolností proti chemické a bilogické korozi. Stejně tak je nutné opracovat detail větracího komínku ve víku jímky.

Dále doporučuji po celém obvodu víka instalovat ukončující profil z houževnatého PVC ( výrobce Fatra, a.s. , Napajedla), kotvený do železo betonové kostrukce spolu s podkladní biotickou geotextilií min. plošné hmotnosti 300g/m2, šrouby do betonu. Na tento profil pak bude navařena hydroizolační fólie na bázi m-PVC např. Fatrafol 813/V nebo Fatrafol 803 tl. 1,5 mm s zatažením cca 300 – 500 mm pod ložnou spáru víka jímky maximálně však do úrovně dna trubní drenáže. Ochranou vrstvu proti mechanickému poškození zpětným obsypem inertním materiálem s vysokým součinitelem filtrace ( kačírek, drcené kamenivo apod.) doporučujeme z nopkové fólie např. Technodren nebo Lithoplast dren.

Pokud z jakýchkoli důvodů nelze trubní drenáž realizovat, bude ponecháno navržené řešení včetně obsypání obvodu konstrukce jimky materiálem s vysokým součinitelem filtrace pro snížení hydrofyzikálního namáhání.
Pokud, se však jedná o podzemní vodu s definovaným hydrostatickým tlakem trvale působící na konstrukci jímky, je nutné navrhnout komlexní řešení, nejlépe s hydrogeologickým posouzením dané lokality na základě průzkumu.

Přeji úspěšné vyřešení vašeho problému.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla