Dotaz:

Dobrý den. Na terase o rozloze 6×4 m, asi 25 let staré, tvořené betonovým potěrem ve spádu, na něm navařená IPA a v betonu ložené dlaždice, mi asi před 8 lety po izolování domku a přitom i přesahu terasy polystyrenem začala asi po třech letech zatékat z terasy za tento polystyren a předloni i do venkovní zdi zatékat voda. Zatéká pouze při tání sněhu, jinak přes léto ani kapka. Domnívám se, že k poškození izolace došlo v místech, kde končí pod Ipou okapový plech v souvislosti se zamrzáním vody v okapovém žlabu. Protože jsem s dlažbou velice spokojen, chtěl bych dlažbu na terase zachovat. Uvažuji o tom, že bych odstranil dlažbu a beton jen asi metr od kraje, opravil izolaci nějakou folií navařenou či přilepenou tekutým asfaltem a pak opět lepidlem nalepil dlažbu. Prosím, můžete se k tomuto nápadu vyjádřit? Předem děkuji.

Odpověď:

Dobrý den pane Král,

předpokládám, že se jedná o jímku na splaškové vody a podle popisu není zřejmé zda se jedná o jímku bez přepadu do kamalizace nebo o jímku s přepadem.

Pokud se jedná tak vysokou úroveň hladiny spodní vody působící trvale hydrostatickým tlakem, což nepředpokládám, nebo o vodu povrchovou prosakující z povrchu terénu kolem konstrukce jímky působící dočasně, doporučuji zajistit, pokud je to možné, gravitační odvedení prosakující vody od konstrukce jímky trubní drenáží s napojemím na kanalizační řád, případně s vyvedením na terén či do trativodu ( pokud to spádové poměry dovolí). Současně je nezbytné odstranit nefunkční studnařskou pěnu z ložné spáry víka jímky a po vysušení opětovně dotěsnit trvale pružným tmelem na bázi polyuretanů s odolností proti chemické a bilogické korozi. Stejně tak je nutné opracovat detail větracího komínku ve víku jímky.

Dále doporučuji po celém obvodu víka instalovat ukončující profil z houževnatého PVC ( výrobce Fatra, a.s. , Napajedla), kotvený do železo betonové kostrukce spolu s podkladní biotickou geotextilií min. plošné hmotnosti 300g/m2, šrouby do betonu. Na tento profil pak bude navařena hydroizolační fólie na bázi m-PVC např. Fatrafol 813/V nebo Fatrafol 803 tl. 1,5 mm s zatažením cca 300 – 500 mm pod ložnou spáru víka jímky maximálně však do úrovně dna trubní drenáže. Ochranou vrstvu proti mechanickému poškození zpětným obsypem inertním materiálem s vysokým součinitelem filtrace ( kačírek, drcené kamenivo apod.) doporučujeme z nopkové fólie např. Technodren nebo Lithoplast dren.

Pokud z jakýchkoli důvodů nelze trubní drenáž realizovat, bude ponecháno navržené řešení včetně obsypání obvodu konstrukce jimky materiálem s vysokým součinitelem filtrace pro snížení hydrofyzikálního namáhání.
Pokud, se však jedná o podzemní vodu s definovaným hydrostatickým tlakem trvale působící na konstrukci jímky, je nutné navrhnout komlexní řešení, nejlépe s hydrogeologickým posouzením dané lokality na základě průzkumu.

Přeji úspěšné vyřešení vašeho problému.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla