Dobrý den, stavím RD- bungalov v oblasti s vysokým výskytem radonu. Prosím o radu, jakou folii zvolit. Kvůli ceně samozřejmě preferuji STAFOL. 3. kvartil z měření vychází na 298kbq/m3, zemina je středně propustná. V domě se počítá s rekuperací. Deska bude odvětrávaná (nikoli ale komínovým efektem, pod deskou je macadam, po metru navrtám odvětrávací otvory).Vnitřní podlahy budu řešit suchou výstavbou. Prosím o radu, zda fólii umístit „pod cihly“ na plochu celé základové desky či jako vanu do místností po montáži zdí.Děkuji za radu.

Dobrý den,
pro extrémně vysokou hodnotu třetího kvartilu bude nutné uvažovat s tloušťkou izolace Stafol 914 od 1,5mm výše. Na celkové tloušťce se výrazným způsobem bude podílet plynoprorustnost podloží. Rozeznáváme tři kategorie radonového rizika – nízkou, střední a vysokou. Za předpokladu, že by propustnost podloží byla ideální tzn.nízká, naměřený 3.kvartil překračuje hranici pro zařazení pozemku do vysokého radonového rizika 3 krát. Pokud máte na pozemku plynopropustnost vysokou, pak hranice kategorie vysokého radonového rizika je překročena 10 krát. Samozřejmostí by mělo být vytažení této izolace na vnější stranu zdiva a jeho ukončení řešit natavením na poplastovaný pásek. Ale v žádném případě nebude stačit samotná izolace. Nevěřím, že další provedené opatření – odvětrávání štěrkové vrstvy pod podlahou pouhým navrtáním, bude při takto vysoké koncentraci radonu dostatečné.
S pozdravem
Ivan Kučera