Dotaz:

Dobrý den, při stavbě našeho domu byla použita k izolaci proti radonu + vlhkosti folie Fatrafol 803. V současnosti plánuji zateplení základů perimetrem. Folie přesahuje přes hranu základové desky cca 30-50cm. Je před aplikací perimetru folii nějakým způsobem přichytit k základové desce? Jakým způsobem aplikovat perimetr na folii, aby nedošlo k jejímu poškození? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

kotvení hydroizolace po obvodu základové desky nedoporučuji. Zajištění stabilizace fólie proti objemovým změnám by měla plnit ochranná konstrukce ( cementový potěr, betonová mazanina) nebo provizorní přitížení.

Hydroizolace by podle „Konstrukčního a technologického předpisu FATRAFOL-H„  měly být vytažena min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu a ukončena profilovanou stěnovou lištou z poplastovaného plechu.

Zateplení základových pasů z XPS desek musí být od fólie PVC-P separováno netkanou textilií mín, gramáže 200g/m2. Desky zateplení se kladou volně k základové konstrukci a jejich stabilizace v pozici je zajištěna přisypáním zásypovým mateiálem. Nad úrovní terénu je možné XPS desky mechynicky kotvit až nad ukončením hydroizolace nebo protmelit místo perforace kotevním prvkem PU jednosložkovým tmelem.

Lepení XPS materiálu přímo na fólii není doporučeno.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s., Napajedla