Dotaz:

Dobrý den, nechala jsem si položit na terasu na původní dlažbu fatrafol 814 , na terase nyní stojí voda protože pásy jsou položené příčně a také se vlní .Zhotovitel tvrdí, že záruka je pouze na vadu materiálu a na vodotěsnost a také to má uvedeno na faktuře, ale při předávání nepršelo, takže to vypadalo v pořádku můžete mi prosím poradit část terasy slouží jako chodník na zahradu a při zamrznutí je nebezpečí úrazu, děkuji Hamzová

Odpověď:

Dobrý den,

pokud slouží lícová hydroizolační vrstva z fólie Fatrafol 814 provozu nebo pocházení, uvádíte, že plní funkci chodníku na zahradu, nejsou podle ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení  přípustné žádné kaluže vody na povrchu, byť by byly lokální.

Aplikační firma měla před zahájemín prací zaměřit rovinnost podkladní vrstvy (5 mm/2 m dlouhá lať) a případné nerovnosti srovnat např. exteriérovou mrazuvzdornou stěrkovou nivelizací nebo toto srovnání požadovat před zahájením prací po stavebníkovi. ( §551 Obchodního zákoníku:“ Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče“).

Řešení problému reklamací vadného plnění je sice možné, ale pokud nejsou požadavky na rovinnost povrchu blíže specifikovány např. ve smlouvě o dílo nebo v cenové nabídce, je velmi obtížné domoci se nápravy. České technické normy jsou sice závazné, ale je nutné se na ně  odvolat nejlépe formou odkazu ve smlouvě o dílo či technické specifikaci.

Pokud se nedohodnete s aplikační firmou jinak, doporučuji  instalovat na plochu terasy, která slouží jako přístupová komunikace na zahradu, tzv. suchou dlažbu s protiskluzným dezénem. Další možnost je ošetřit plochu terasy při podnulových teplotách posypovou solí, která mechanicko fyzikální vlastnosti fólie negativně neovlivní.

Je velmi nesnadné řešit tento problém na dálku. Bez prohlídky lícové hydroizolace terasy a posouzení skutečného stavu aplikace je nemožné navrhnout závazné řešení problému. Doporučuji obrátit se na naše nejbližší pracoviště ( seznam prodejních skladů Fatrafol a techniků naleznete na adrese www.fatrafol.cz), a požádat o kontrolu aplikace.

Stanislav Zátopek