Dobrý den, lze pomocí AQUPLASTU udělat jezírko pro koupání? Pokud ano, prosila bych podrobnější popis provedení. Moc děkuji. Jitka Janáčková, Brna.

Dobrý den,
fólie Aquaplast 805 je určená pro rybníky, nádrže a jezírka. Není důležité, jestli se jedná o jezírko pro pěstování vodních rostlin nebo jestli bude mít i koupací zónu.
Fólii nabízíme v šířkách 1,3 a 2,0m. Z této fólie se pak vytvoří svařenec potřebných rozměrů a vyloží se jím uvažovaná nádrž (jezírko). U větších nebo členitějších ploch je výhodné izolovat z jednotlivých pásů, průběžně svařovaných. Doporučujeme celoplošné položení podkladní textílie. Nejen jako mechanickou ochranu fólie, ale i z důvodu čistoty prací při svařování jednotlivých pásů. 
Ukončení fólie lze řešit záhrabem do cca 30 cm hlubokého rygolku po obvodu, zatížením kamenivem, betonovou přídlažbou a pod.
S pozdravem
Ivan Kučera