Dotaz:

Dobrý den, lze pomocí AQUPLASTU udělat jezírko pro koupání? Pokud ano, prosila bych podrobnější popis provedení. Moc děkuji. Jitka Janáčková, Brna.

Odpověď:

Dobrý den,
fólie Aquaplast 805 je určená pro rybníky, nádrže a jezírka. Není důležité, jestli se jedná o jezírko pro pěstování vodních rostlin nebo jestli bude mít i koupací zónu.
Fólii nabízíme v šířkách 1,3 a 2,0m. Z této fólie se pak vytvoří svařenec potřebných rozměrů a vyloží se jím uvažovaná nádrž (jezírko). U větších nebo členitějších ploch je výhodné izolovat z jednotlivých pásů, průběžně svařovaných. Doporučujeme celoplošné položení podkladní textílie. Nejen jako mechanickou ochranu fólie, ale i z důvodu čistoty prací při svařování jednotlivých pásů. 
Ukončení fólie lze řešit záhrabem do cca 30 cm hlubokého rygolku po obvodu, zatížením kamenivem, betonovou přídlažbou a pod.
S pozdravem
Ivan Kučera