Dotaz:

Dobrý den. Chtěl bych se Vás zeptat na správnost mé úvahy a ujištění se ve správnosti výběru izolace.Jedná se o jednoplášťovou neprovětrávanou plochou střechu, uvažoval jsem o použití Fatrafolu 808, sklon volím dle ČSN 73 1901 minimální a to 1°.Skladba:exteriérzásyp z kačírku – cca 50 mmHydroizolační vrstva -Fatrafol 808separační vrstva – podkl. textilieOSB 3 – 22 mmnosná kce – fošny 60/200 mmpodhled – sádrovláknitá deskainteriér – nevytápěný skladPředem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
Fólie Fatrafol 808 je již z výroby opatřena textílií ze spodní strany, takže není nutné vkládat další vrstvu na OSB desky. Touto textílií je pořeba odseparovat kačírek od fólie. Je vhodné přesahy textílie svařit, aby se zásyp nedostal přímo na fólii. 50mm vrstva nemá potřebmou hmotnost, aby vyhověla požadavkům na přitížení povlakové krytiny v okrajích a rozích střechy z hlediska působení vnějších sil. V popsaných oblastech (okrajích a rozích) bude nutné provést doplňující mechanické přikotvení pomocí vhodných kotevních prvků s podložkami splňující požadavek na antikorozní ochranu – min.12 cyklů Kesternicha.
Variantním řešením by mohla být i náhrada fólie Fatrafol 808 fólií Fatrafol 810 tl.1,5mm. U této musí být samostatné textílie jak nahoře tak i dole.
S pozdravem
Ivan Kučera