Dotaz:

Dobrý den,
betonová terasa nad sklepem, jakou folii byste doporučoval. Na ní bude dlažba na terčích.
Mj. prošel jsem obdobné dotazy a doporučujete 818, 810, 818V, tloušťky 1,5 i 1,8. Kterou bych měl zvolit?
… ještě dotaz, jsou jednotlivé folie Fatrafol vzálemně tepelně spojitelné?

Odpověď:

Dobrý den,
obecně platí doporučení pro použití silnějších fólií pro tzv. přitěžované střechy.
Uvedené fólie mají atest na prorůstání kořínků. Liší se pouze způsobem instalace.
Fólie Fatrafol 810 s vysocepevnostní výztuží se mechanicky kotví a je vhodná pro místa, kde přitížení bude provedeno s delším časovým odstupem (nebo nakonec nemusí být vůbec provedeno).
U fólie Fatrafol 818 je použit jiný typ výztuže – na bázi skla. Tato fólie se pouze přitěžuje dlažbou na podložkách, kammenivem nebo substrátem – pokud možno ihned.
Pokud je to účelné, dají se obě fólie i kombinovat. po obvodu se zpravidla instaluje fólie pro mechanické kotvení, uprostřed pak fólie se sklem. Díky tomu, že jsou vyrobeny z měkčeného PVC dají se mezi sebou snadno horkovzdušně spojovat.
s pozdravem
Ivan Kučera