Dotaz:

Dobrý den,

prosím o radu, řešíme na probíhající stavbě problém realizace soklové a suterénní části stavby. Do spodní stavby jsme projektovali váš systém. Jakým způsobem řešit připevnění fólie FATRAFOL 803 (PVC-P) a následně připevnění soklové izolace XPS. Skladba suterénní a nadsoklové části je: ztracené bednění, geotextilie, FATRAFOL 803, geotextilie, xps. Díval jsem se na vaše detaily (702 H, 703 H). Chybí zde separace mezi XPS a fatrafolem. Je možné tyto dva materiály řešit takto kontaktně? Mám za to, že tyto 2 materiály ( XPS, PVC-P jsou kontaktně nekompatibilní). Jak řešit kotvení (fólie a následně XPS) a vzájemný kontakt (nesnášenlivost) materiálů. Děkuji za odpověď a vysvětlení.
David Bartoš

Odpověď:

Dobrý den,
v obou zmíněných detailech je nekompatibilita zohledněna. U detailu 702H je fólie plnoplošně nalepena na zdivo. Na soklovou desku se standardním způsobem nanese PU lepidlo v kartuši (pro systém ETICS) po obvodu a pásek uprostřed. Následně se přilepí přímo na fólii. Vzhledem k expanzi tohoto lepidla nedochází k přímému styku PVC fólie a polystyrenu. Vzniká mezi těmito vrstvami dostatečná mezera.
Druhý detail – 703H řeší volné zavěšení fólie na stěnové konstrukci a následné lepení soklového polystyrenu na buchty. V místě lepidla (buchty)
je na fólii navařena kruhová záplata z fólie Fatrafol 807 (fólie s nalaminovaným textilem 300g/m2). Tato kruhová záplata se vaří textilem nahoru!
Vytvoří se tak vhodný podklad pro lepící hmotu a nedochází ke sjíždění lepidla. V detailu je ještě dokreslen kotevní prvek pod záplatou, který fixuje folně zavěšenou fólii. Ani v tomto případě nedochází k přímému styku fólie a polystyrenu.
S pozdravem
Ivan Kučera