Dotaz:

Dobrý den, prosím o posouzení chemické odolnosti fólií Fatrafol 803 a Fatrafol 806 na následující látky: motorový olej, hydraulický olej, převodový olej, brzdová kapalina, nemrznoucí kapalina (Fridex). V případě omezené odolnosti prosím o bližší specifikaci „omezenosti“.

S pozdravem

Ing. Jan Uherka
Pastell spol. s r.o.

Odpověď:

Dobrý den,
Ekoplast 806 má  lepší chemickou odolnost vůči ropným látkám. Není tím však myšleno, že je to vhodný materiál pro lícovou izolaci (vyložení jímky fólií).
Tyto chemicky odolné fólie jsou uršeny pro sevřené izolace – pro zabudování, tzn. min. pod 10cm silnou betonovou desku. Týká se to i havarijních jímek, kde betonem musí být překryta izolace na dně, tak i na stěnách. Případné vytečení do této jímky pak musí být do 24 hodin odstraněno.  Není možné dlouhodobé nebo trvalé působení. Dílny, montovny, servisy – tady to bude bez problému, u skladů bych dal asi přednost HDPE fólii, které mají o stupěň vyšší odolnost.
S pozdravem
Ivan Kučera