Dotaz:

Dobrý den,
chystáme se na kompletní hydroizolaci domu včetně vykopání podlah a podříznutí. Jsme v oblasti s vysokým výskytem radonu a rád bych to udělal co nejlépe. Jaká z vašich fólií je nejvíce vhodná do proříznuté spáry, aby přežila klínování zdiva? Půjde o průběžnou spáru mezi plnou cihlou a žulovou podezdívkou. Napojení jednotlivých pásů ve spáře budeme řešit jádrovým vrtáním otvorů pro svaření. Jakou fólii pak použít k hydroizolaci podlah, aby šla dobře spojit s fólií ve spáře zdiva? Je popsané řešení stoprocentní proti radonu? Případně prosím o alternativní řešení. Pokud bych musel řešit spojení s asfaltovou ipou existující přístavby, tak jak provést, aby nedocházelo k degradaci fólie? Za doporučení realizační firmy v Libereckém kraji budu vděčný, Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
v září 2019 vyšla nová norma 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, která prakticky u všech staveb doplňuje protiradonovou izolaci o odvětrání podloží.  Toto opatření vychází ze štěrkové vrstvy pod základovou deskou, která vytváří pod stavbou tzv. vysokopropustné  podloží a v takovém případě už nestačí pouhá izolace (ať už asfaltová nebo fóliová) a musí být ochrana stavby řešena kombinovaný opatřením  s odvětráním podloží.
Pokud budete řešit napojení na asfaltovou izolaci, pak doporučuji i novou část provést v asfaltu. Vyhnete se tak problematickému napojování nekompatibilních materiálů.
Jestli se dá provést protiradonová izolace celá z fólie, pak doporučuji pro vložení do vodorovné spáry Fatrafol 803 tl.2,0mm a zbytek izolační vany v tloušťce 1,5mm.
S pozdravem
Ivan Kučera