Sklad Fatrafol v Plzni bude ve dnech 28.7.,29.7.,1.8.2016 z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

Fatra je jednou ze společností, které podpořily návrh a realizaci Rockwool Silent Boxu od společnosti ROCKWOOL ve spolupráci s Fakultu stavební VŠB-TU Ostrava. Speciální tichá zóna Rockwool Silent Box bude umístěna na ostravském festivalu Colours of Ostrava a bude k dispozici návštěvníkům od čtvrtka 14. až do neděle 17. 7. 2016.
Plné znění v těchto zdrojích: stavba.tzb-info.cz

Fatra, a.s. Napajedla nabízí pro projekty, které vyžadují splnění podmínek FM Global, vybrané skladby plochých střešních plášťů certifikované v testovacím centru FM Approvals. Pro tyto projekty Fatra, a.s. nabízí  výpočty zatížení větrem a návrh kotevních prvků v souladu s metodikou FM Global za současného splnění požadavků Eurokódu 1: ČSN EN 1991-1-4.

Pro bližší informace o certifikovaných skladbách, materiálech a výpočtech se prosím obracejte na kontaktní e-mail vitr@fatra.cz.

Certifikace stresnich plastu

Technická komise pro hydroizolační fólie (TKHIF) byla založena v roce 2015 jako nezávislé sdružení předních výrobců a dodavatelů plastových hydroizolačních fólií a uznávaných odborných osobností v oboru hydroizolace staveb na českém trhu. Oblast působení TKHIF je vymezena především problematikou fóliových hydroizolací střech a spodních částí staveb proti působení vody, kapalin a radonu. Přestože její členové jsou v daném oboru z větší části obchodními konkurenty, spojuje je společný odborný zájem o šíření a sdílení nejnovějších poznatků, trendů a zkušeností v oboru fóliových hydroizolací.

Jako respektovaná autorita v oboru fóliových hydroizolací nabízí TKHIF všem zájemcům odbornou podporu a pomoc:
foto TK HIF_web

Bližší informace o činnosti TKHIF naleznete na stránkách www.tkhif.cz .

Technická komise pro hydroizolační fólie, z.s.
Václavkova 519/4tkhif_cele_logo_velke_transparent
160 00 Praha 6
Tel: 602 374 276
E-mail: tkhif.cz@gmail.com

Pro stále větší oblíbenost lepených střešních systémů a především jako přímou reakci na rostoucí požadavky odběratelů se Fatra, a.s. rozhodla uvést na trh svou vlastní řadu lepidel pod obchodním názvem FATRAFIX.

Ucelený sortiment polyuretanových pěnových lepidel s lepidly FATRAFIX FM a FATRAFIX TI určenými pro plnoplošné i liniové lepení fólií společně s kontaktními rozpouštědlovými lepidly FATRAFIX PVC a FATRAFIX TPO pokrývá celou aplikační oblast a umožňuje lepení tepelných izolací i prakticky všech základních typů hydroizolačních fólií FATRAFOL. Nová lepidla jsou určena nejen k lepení izolačních desek a hydroizolačních fólií FATRAFOL 807 a 807/V ve střešním lepeném systému FATRAFOL-S, ale i k fixaci PVC-P a FPO střešních fólií na svislé stěny atik a nástaveb a k lepení zemních, případně jezírkových fólií na stěnové konstrukce.

Nabízený sortiment lepidel FATRAFIX je dodáván v jednorázových tlakových nádobách – kanystrech a je určen pro přímé nanášení stříkáním nebo v proužcích. Tento způsob použití snižuje pracnost a umožňuje rychlou aplikaci lepidel v potřebném množství na správné místo. Výhodou nabízených kanystrových lepidel je možnost opakovaného použití nespotřebovaného zbytku lepidla v obalu, které je v pohotovostní poloze stále připraveno pro další okamžitou aplikaci.

Jednotlivá lepidla jsou pro snadnou identifikaci a rychlou orientaci barevně odlišena, a to nejen ve vlastní hmotě adheziva ale i na obalech a v průvodní technické dokumentaci. Sortiment nových lepidel představuje jmenovitě tyto druhy:

K lepidlům FATRAFIX je dodáván celý sortiment potřebného příslušenství, jehož nedílnou součástí jsou hadice a aplikační pistole s příslušnou tryskou.

Pro všechna lepidla je vhodný jeden typ čističe FATRAFIX AC cleaner. Je dodáván v kanystru pro čištění kompletu hadice s aplikační pistolí nebo ve spreji jako FATRAFIX AC cleaner 500 ml pro čištění trysek a pracovních pomůcek.

Potřebné informace týkající se použití lepidel jsou zpracovány formou Pracovních manuálů a obsahují základní informace o vlastním lepidle, příslušenství a doplňcích, přípravě lepidla k použití, způsobu jeho aplikace a technice nanášení. Pracovní manuály a technické podklady k výrobkům zahrnující technické listy, bezpečnostní listy a značení výrobků na etiketách lze nalézt volně ke stažení na našich webových stránkách http://www.fatrafol.cz v sekci Doplňky.

Bližší informace o kompletním sortimentu, termínech dodání a obchodních podmínkách získáte na pobočkách Fatra, a.s. u regionálně obchodních zástupců.

Hydroizolační fólie FATRAFOL  se staly součástí nového doplňku BIMTECH TOOLS určeného především pro projektanty a architekty, kteří používají při své práci ArchiCAD, Revit nebo AutoCAD.

BIMTech Tools je praktický doplněk, který zefektivňuje práci. Více času zůstává na navrhování, méně času na klikání. BIMTech Tools umožňuje generování produktů přímo do projektu. V doplňku jsou například katalogy stavebních materiálů, sendvičových konstrukcí a objektů předních českých společností či generátor barev ze vzorníků RAL, NCS i přímo od výrobců.

Více informací na www.bimtech.cz.bimtechtools_fatra

Povrchové úpravy soklů budov z pohledu jejich přímé aplikace na hydroizolační povlaky z PVC-P fólií systému FATRAFOL-H
více…

Informace pro zákazníky společnosti Fatra, a.s.

S účinností od 21.4. 2016 jsme rozšířili nabídku služeb pro zákazníky Fatry o využití bezhotovostních plateb prostřednictvím platebních terminálů. Platby lze realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, VISA a VISA Electron.

Bezhotovostních plateb lze využít v 7 skladech HIF, expedici, hlavní pokladně Napajedla a Chropyni na adresách:

Adresa PSČ
SKLAD HIF NAPAJEDLA, třída Tomáše Bati 1541, Napajedla 763 61
SKLAD HIF OSTRAVA, Serafinova 758/1A, Ostrava Kunčice 719 00
SKLAD HIF HRADEC KRÁLOVÉ, Pražská 16/106, Hradec Králové, Kukleny 500 04
SKLAD HIF PLZEŇ, Domažlická 194, Plzeň 318 00
SKLAD HIF PRAHA, Teplárenská 601/7, Praha 10 108 00
SKLAD HIF BRNO, Masná 106, Brno 602 00
SKLAD HIF ČB, Hlinsko 36, České Budějovice 370 01
EXPEDICE B43 Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, Napajedla 763 61
Hlavní pokladna Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, Napajedla 763 61
Hlavní pokladna Chropyně, Komenského 75, Chropyně 768 11

 

 

Ve dnech 6.-10. 4. 2016 se v maďarském hlavním městě Budapešti konal Mezinárodní stavební veletrh CONSTRUMA 2016. Fatra Izolfa Zrt., náš zástupce na maďarském trhu, se veletrhu již potřetí aktivně zúčastnil a na ploše 36 m2 prezentoval produkty určené pro oblast stavebnictví – hydroizolační střešní systémy a systémy pro izolace spodních částí staveb.

Fólie FATRAFOL byla na veletrhu oceněna v soutěži Střecha roku v podkategorii Plochá střecha 2015. Ocenění získala  firma Europass 90 Kft za rekonstrukci střechy domu folií FATRAFOL 810.

Construma_2016_oceneni_web    Construma_2016_web

Společnost Fatra a. s. je nedílnou součástí nejen tuzemského plastikářského průmyslu. Firma patřící do holdingu AGROFERT se řadí k významným světovým zpracovatelům plastů, který ve svých moderních výrobních centrech v Napajedlech a Chropyni zaměstnává více než 1 100 pracovníků. Produktové portfolio firmy tvoří mj. výrobky pro stavebnictví, kde hlavní roli hrají hydroizolační fólie a podlahové krytiny. Na začátku února jsme navštívili vedoucího prodeje těchto výrobků Ing. Vlastimila Černíčka, kterého jsme požádali o rozhovor.

V loňském roce stavebnictví po několika hubenějších letech opět rostlo. Jak byste zhodnotil uplynulý rok z pohledu ekonomiky firmy Fatra a jak se na výsledku podílely jednotlivé komodity určené pro stavební segment?

Pro Fatru byl rok 2015 rokem velmi úspěšným a opět potvrdil, že se Fatra ubírá správným směrem. Podařilo se dosáhnout výborných ekonomických úspěchů, na kterých se velkou měrou podílely výrobky pro stavební segment – hydroizolační fólie i podlahové krytiny. U izolačních fólií jsme si udrželi dominantní postavení na tuzemském trhu, na exportních teritoriích získáváme díky našim obchodním zástupcům v jednotlivých zemích stále silnější postavení. Udržet tyto pozice se nám podařilo i přes velké výpadky v dodávkách do Ruska a na Ukrajinu. Celkově jsme prodali více jak 11 mil. m2 fólií. U podlahových krytin se nám před lety podařilo zachytit stoupající trendy v poptávce po vinylových plovoucích podlahách. I v letošním roce očekáváme další navýšení prodeje tohoto sortimentu, hlavně pod obchodní značkou Thermofix. Celkový prodej podlahových krytin přesáhl 5 mil. m2.

Pojďme se blíže podívat na hydroizolační fólie Fatrafol. Jak jsou tyto fólie členěny a pro jaké aplikace jsou vhodné?

Hlavní výrobkovou podskupinou jsou střešní izolační fólie pod obchodním názvem FATRAFOL-S, určené k povlakovým krytinám budov s plochou nebo mírně šikmou střechou na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, sportovních apod. Tyto fólie jsou vhodné pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou, pro střechy pochůzné i nepochůzné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, apod. Fólie se vyznačují vynikající odolností proti povětrnostním vlivům, velmi dobrou chemickou odolností, vynikající svařitelností, vysokou strukturní pevností a odolností. K fóliím rovněž dodáváme všechny potřebné doplňkové prvky a komponenty.

Fólie systému FATRAFOL-H jsou určeny pro oboustranné izolace spodních částí budov, jako jednovrstvé izolační povlaky proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, některým kapalinám a radonu. I u těchto typů fólií jsou předností vysoké pevnosti, průtažnosti, pružnosti a odolnosti proti působení agresivních podzemních vod.

Poslední skupinou jsou fólie určené k hydroizolaci zahradních jezírek, rybníků, biotopů a vodních ploch.

Plánujete, nebo jste v uplynulé době zavedli, v rámci Fatrafolu nějaké novinky?

V loňském roce jsme začali pracovat na vývoji nových systémů pro izolace tunelů (FATRAFOL-T) a podzemních staveb (FATRAFOL-HT). I zde bude součástí dodávek nejen samotná folie, nutností pro uplatnění na nových a prestižních trzích bude dodávka celého systému všech potřebných komponentů. S těmito výrobky se chceme prosadit nejen na trzích v Evropě, prodejní aktivity budeme směřovat na trhy na Blízkém východě a v Indii.

V tomto roce dojde rovněž k navýšení výrobních kapacit o nové válcované fólie v šíři 2 m. Těmito výrobky plánujeme navýšit prodeje u jezírkových fólií.

Jakým způsobem je zajištěn prodej fólií Fatrafol a jaké služby dále nabízíte svým partnerům a zákazníkům?

Hlavním záměrem bude vždy prodej celého systému s jednotlivými fóliemi pod obchodními značkami Fatrafol, Fatranyl, Ekoplan, případně pod některými privátními značkami. V České republice je prodej zajišťován přes vlastní distribuční síť s důrazem na přímý prodej AF. Z tohoto důvodu máme naše prodejní sklady v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. V budoucnu chceme počet prodejních míst ještě rozšířit.

V ostatních zemích jsou fólie distribuovány aplikačním firmám prostřednictvím našich výhradních obchodních partnerů. Naší snahou je mít v každé zemi vždy minimálně jednoho silného partnera.

Služby, které našim partnerům nabízíme, jsou pro posilování a růst obchodní pozice nutností. Naše studio izolací poskytuje technickou podporu jak aplikačním firmám, stavebním firmám, projektantům i investorům. Mezi základní servisní činnosti patří různá školení, šéfmontáže, konzultační a poradenské činnosti, zajišťování kotevních plánů, navrhování a dimenzování izolací, zajišťování posudků jak na střechy, tak i na spodní stavby apod.

Na jakých zajímavých stavbách z poslední doby bychom našli Fatrafol?

Zajímavou stavbou je určitě izolace střechy na horní stanici Sněžky a mezistanici Růžová hora. Dále např. zemní izolace WERK ARENY v Třinci, střešní izolace OC Borek, PWO UNITOOLS, LPM Jičín nebo izolace koupacího jezírka v Zoo Lešná a řada dalších.

Obraťme pozornost na druhý segment týkající se stavebnictví, a sice podlahoviny. Jaké konkrétní produkty nabízíte v tomto segmentu?

Jak už jsem zmiňoval, současným trendem jsou vinylové podlahové krytiny, které nabízíme jak pro lepené aplikace pod obchodními značkami Thermofix a Império, tak i s clickovým systémem pod obchodním názvem Fatra­click. Velká poptávka je rovněž po klasických podlahovinách v rolích a ve čtvercích pod obchodní značkou LINO FATRA, kde využíváme vlivu tradice a dlouholetého postavení tuzemského výrobce v poměru kvalita cena.

Připravujete v rámci podlahovin nějaké novinky?

V letošním roce připravujeme zcela novou kolekci u podlahových krytin v rolích, kterou uvedeme na trh v 1. čtvrtletí roku 2017. Její oficiální představení proběhne na mezinárodním veletrhu Domotex v Hannoveru.

Jak jste spokojení s Vaším e-shopem www.efatra.cz? Pro koho je určen a jaké produkty je zde možné koupit?

E-shop funguje od poloviny roku 2013 a slouží k nákupu maloodběratelům. Přes www.efatra.cz prodáváme především nafukovací hračky naší výroby. Je zde možné koupit všechny hračky, které dnes vyrábíme. Kromě hraček je zde zastoupeno i další zboží jako například tenisové lajny pro antuková hřiště, plastová madla na zábradlí bytových domů, schodové hrany k LINU FATRA, nafukovací límce pro cestování, plastové dlaždice atd.

Množství zboží zde není nijak velké, přesto nákupy přes e-shop meziročně významně stoupají. Pro Fatru je to úspěšný prodejní kanál, v objemu prodeje Fatry však zůstává minoritním.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický